MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

admin

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/09/2022
Karar Sayısı
18
Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

Şirketimizce hazırlanan 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ait, Sermaye  Piyasası Kurulu’nun (SPK) II.14.1. sayılı “Sermaye   Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin  Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ve SPK tarafından  belirlenen  formatlar ile  uyumlu  olarak  hazırlanan dipnotları  ile  birlikte  (konsolide)  finansal  durum  tablosu,  kapsamlı  gelir  tablosu,  nakit  akış  tablosu ve özkaynak değişim tablosu ile ara  dönem  Faaliyet  Raporu’nun, SPK  düzenlemeleri doğrultusunda
a) Şirketimizin 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine  ilişkin finansal tablo ve  faaliyet  raporlarının  tarafımızca  incelendiğini, 
b)  Şirketimizin görev ve  sorumluluk  alanında  sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal  tablo  ve  faaliyet  raporlarının  önemli  konularda  gerçeğe  aykırı  bir  açıklama  içermediği ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarı  ile  yanıltıcı olması  sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)  Şirketteki görev  ve  sorumluluk  alanında  sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  yürürlükteki,  II-14.1 sayılı Tebliğ  hükümleri uyarınca finansal  raporlama  standartlarına  göre hazırlanmış finansal  tabloların  Şirket’in  aktifleri, pasifleri,  finansal durumu ve kar ve zararı  ile  ilgili gerçeği dürüst bir biçimde  yansıttığı ve faaliyet  raporunun işin  gelişimi ve Sorumluluk  Beyanı performansını ve  Şirket’in finansal  durumunu, karşı karşıya olduğu  önemli riskler ve  belirsizliklerle  birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064121

BIST

Yorum yapın

vozol vozol vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri