KEREVİTAŞ BESİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı Süreçlerine Ait Bildirim

admin

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Şirket Esas Sözleşme Tadili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.09.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 31.200.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 4, 7, 11
SPK Başvuru Tarihi 05.09.2022

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18’nci maddesi hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun, II.18-1 sayılı “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğ” çerçevesinde Şirketimiz mevcut 31.200.000 TL (OtuzbirMilyonİkiyüzbinTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanının, 2.000.000.000 TL (İkiMilyarTürkLirası)’ye artırılmasına ve yeni bir 5 yıllık süre (2022 ? 2027) belirlenmesi amacıyla, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahipleri onayına sunulmak üzere, Şirketimiz esas sözleşmesinin, “Sermaye” başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekilde tadiline ve ilave olarak “Şirketin Maksat ve Mevzuu” başlıklı 4. Maddesinin, ve “Yönetim Kurulunun Teşkili Ve Bünyesinde Oluşturulacak Komiteler” başlıklı 11.Maddesinin ekteki şekilde tadiline ve bu kapsamda, uygun görüş ve izinleri alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na ve takiben T.C. Ticaret Bakanlığı’na başvurulmasına karar verilmiştir.
İş bu kararın uygulanması için gerekli her türlü iş ve işlemin ifası için Yönetimin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Tasarısı Kerevitaş Gıda San. ve Tic. AŞ..pdf

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060309

BIST

Yorum yapın

vozol vozol vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri