İnşaat materyalleri endüstrisi Ağustos’ta durağanlaştı

admin

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından hazırlanan İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi Ağustos ayı sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks, yüksek iş mevsimi olan Ağustos ayında erken bir durağanlaşmaya girdi. Temmuz ayında çalışma gün sayısındaki azalma ile sert düşüş yaşayan faaliyetler tarafında, Ağustos ayında sınırlı bir toparlanma izlendi. İç ve özellikle dış talepteki yavaşlamanın etkileri bu ayda belirginleşti.

Bileşik Endeks sektör açısından yüksek iş dönemi olan Ağustos ayında beklenmedik şekilde düşüşe geçerek 0,81 puanlık kayıpla 71,39 puana geriledi. Böylece Bileşik Endeks pandemi sonrası yaşadığı toparlanmayı son dört ayda önemli ölçüde geri verdi.

Faaliyet Endeksi’nde beklenen toparlanma olmadı

Haziran ayında sıçrama gösteren, Temmuz ayında yönünü sert düşüşe çeviren faaliyetler, Ağustos ayında sınırlı artışla toparlanma çabasına girdi. Yüksek mevsime rağmen iç ve dış talepteki yavaşlamaya bağlı olarak iç ve dış satışlar ile üretimdeki artışlar Ağustos ayında sınırlı kaldı.

Faaliyetler tarafında yüksek sezonda erken bir durağanlaşma başladı. Faaliyet Endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,5 puan artarken alt faaliyet gruplarında da sınırlı artışlar gerçekleşti.

Ağustos ayında yurtiçi satışlar ve ihracatta sınırlı artış kaydedildi. Temmuz ayında çalışma gün sayısındaki azalmanın yol açtığı üretim düşüşü ağustos ayında gerçekleşen artışla kısmen telafi edildi.

Finansman sıkıntıları, yüksek maliyetler ve enflasyon, faaliyetler üzerinde baskı oluşturuyor.

Güven Endeksi yılın ikinci yarısında zayıflığını koruyor

Güven Endeksi kırılgan yapısı ile yeni yılın ikinci yarısında kademeli olarak zayıflama eğilimi gösteriyor. Ağustos ayında Güven Endeksi’ndeki düşüş devam ederken faaliyetlerdeki durağanlaşma güven kaybındaki önemli etkenlerden biri oldu. Dış pazarlardaki yavaşlama ile içerdeki ekonomik unsurlar düşüş hareketinde etkili oldu. Türkiye ekonomisine ilişkin güven seviyesi ağustosta sınırlı ölçüde geriledi. Özellikle ihracat pazarlarında yavaşlamanın hissedilmeye başlaması güveni sınırladı. Güven seviyesi Ağustos ayında bir önceki aya göre 0,62 puan düştü.

İnşaat sektöründe ve inşaat malzemeleri sanayisinde güven sınırlı düşüşler kaydetti. Yurtiçi pazarlarda ve ihracatta da güven seviyesi geriledi.

Yeni ekonomik modelin sıkılaştırıcı uygulamaları, finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar, pazarlardaki enerji krizi, yavaşlama endişeleri ve Türkiye’nin riskleri güveni azaltıyor.

Yüksek sezon beklentileri destekleyemedi

Beklenti Endeksi de ağustos ayında düşüşüne devam etti bir önceki aya göre 1,5 puan geriledi. Böylece endeks son dört aydır düşerken yüksek sezonun beklentileri destekleyemediği görüldü. İç ve dış siparişlerdeki düşüşler beklentileri olumsuz etkilerken buna bağlı olarak üretim beklentileri de düştü.

Ekonomiye ait alt göstergelerin gerilediği dönemde sektöre ilişkin göstergelerde de düşüşler devam ediyor.

Bu dönemde Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde sınırlı düşüş izlendi. Yüksek maliyetler ve enflasyon ile finansmana erişimdeki zorluklar ekonomik beklentileri zayıflatan nedenler olarak öne çıkıyor.

Ağustos ayında, yüksek sezona rağmen yüksek maliyetler ve finansman zorlukları, iç pazar siparişlerini sınırladı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi ve yurt dışı siparişler azalırken ihracat pazarlarındaki yavaşlama da daha kuvvetli hissediliyor.

Önümüzdeki üç aya yönelik üretim beklentisi ise özellikle iç ve dış talepteki düşüşle zayıflayarak önemli ölçüde düştü.

Yüksek mevsimselliğe karşın iç ve dış talepteki yavaşlama ile faaliyetlerdeki durağanlık önümüzdeki aylara ilişkin beklentileri zayıflatan konular. Yılın geri kalan bölümünde ihracat pazarlarında ve iç pazarda yavaşlamanın sürmesiyle birlikte Bileşik Endeks’in zayıf kalması bekleniyor.

Yorum yapın

vozol vozol vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri