Darphane sertifikaları için tevkifat oranları belirlendi

admin

Darphane sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat oranı yüzde 15, menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıkları için yüzde 10 olarak belirlendi.

193 sayılı gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması hakkında Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla, ilgili karar kapsamında kazançlara uygulanacak tevkifat oranlarını belirleyen hükümlere “darphane sertifikaları” ibaresi eklendi.

Buna göre, darphane sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar üzerinden yapılacak tevkifat oranı yüzde 15, Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dâhil olmak üzere menkul kıymetler yatırım fonları ve menkul kıymetler yatırım ortaklıklarının bu kapsamda elde edecekleri gelir ve kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı ise yüzde 10 olarak belirlendi.

Yorum yapın

vozol vozol vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri