CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

admin

CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/03/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
EVET
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
CEO EVENT LLC
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
ETKİNLİK YÖNETİMİ
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
1.000.000 QAR
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
13.04.2022
Edinme Koşulları
Vadeli (Timed)
Vadeli ise Koşulları
TAKSİTLER HALİNDE
Edinilen Payların Nominal Tutarı
400.000 QAR
Beher Payın Alış Fiyatı
1,25 QAR
Toplam Tutar
500.000 QAR
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%40
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%40
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%40
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%1
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
OLUMLU OLACAĞI BEKLENMEKTEDİR.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı

Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği

Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/03/2022
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi

Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
KURULUŞTA EDİNİM OLDUĞUNDAN
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası

Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı

Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar

İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Açıklamalar

Şirketimizin 13 04.2022 tarihinde duyurusunu yapmış olduğu Katar-QFC”de kurulan Ceo Event LLC ünvanlı şirkete,  500.000 QAR sermaye tahhüdüne istinaden 150.000 QAR ödeme yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062923

BIST

Yorum yapın

vozol vozol vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri